Succesvol slot Mastercourse

Op 6 november hebben de deelnemers hun eigen strategisch marketingplan gepresenteerd. Van elkaar en van de kerndocenten Kees Verheijke en Karel Jan Alsem kregen ze de laatste adviezen. Maar uit het feit dat enkele van de plannen al parallel waren uitgevoerd, kan al de conclusie worden getrokken dat de deelnemers er veel aan hebben gehad.

“De Mastercourse gaf goed inzicht in nut en noodzaak van het werken vanuit een goed strategisch marketingplan. Heldere praktische lesstof, inspirerende docenten en gastsprekers en een mooie, dynamische groep om mee te sparren!”

Annette Jansen, strategisch bestuursadviseur
Zorggroep Oude en Nieuwe Land