Nieuwste druk Strategische Marketingplanning ‘Prestatie van formaat’

Dit voorjaar is de 7e druk verschenen van Alsem’s Strategische Marketingplanning. De eerste druk van dit boek verscheen in 1993.  Tijdschrift voor Marketing vond het tijd voor (weer) een recensie en was lovend over wat inmiddels een ‘standaardwerk’ wordt genoemd. Van de vijf sterren werden er vijf gegeven voor studenten en ook nog vier voor de praktijk. (Foto omslag is van de zesde druk)