Masterclass Zorgmarketing vernieuwd

De 11e editie van de Masterclass Zorgmarketing zal nog meer dan voorheen gevoed worden door de laatste wetenschappelijke inzichten. Recent zijn nieuwe publicaties verschenen, onder andere over stakeholder marketing, de patient journey en big data, die een verdieping mogelijk maken van de wijze hoe zorgaanbieders hiermee overweg moeten gaan. Ook zal meer aandacht worden geschonken aan de rol van gemeenten. In het kader van de decentralisatie van de zorg en de noodzaak dit vanuit de locale wensen van de bevolking te organiseren, spelen zij  een steeds belangrijker rol.