Marktwerking: de tweede golf

Tien jaar marktwerking

Het is zover: de marktwerking in de zorg bestaat tien jaar! Reden voor een feestje? Dat denk ik niet. Er zijn gunstige maar ook minder gunstige gevolgen. Maar feit is dat we ermee te maken hebben. Waar sprake is van ‘markten’ is profilering van belang. Doelgroepen die keuzes moeten maken, moeten weten welke keuzes ze kunnen maken. Pas dan zal er een zo goed mogelijke fit ontstaan tussen de vraag naar en het aanbod van zorg. In mijn vorige blog heb ik aangegeven dat er op het vlak van zorgmarketing (profilering en klantdenken) nog grote verbeteringen mogelijk zijn.

DoNotDisturbMarktverstoring’

Maar terwijl zorgmarketing dus nog een flinke impuls kan gebruiken, komt de volgende trend er al weer aan! Eentje die niet ‘bedacht’ is door de overheid, maar gewoon ontstaat. Met verstrekkende gevolgen. Het NRC van afgelopen weekend wijdde er een special aan: de ‘verstoring en vernieuwing’ op markten. Waar het daarbij om gaat is dat door vernieuwende toepassingen van internet de rol van ‘klassieke’ aanbieders van producten en diensten wordt uitgehold.

Nieuwe tussenschakels

Bekende voorbeelden buiten de zorg zijn Uber en Airbnb. Zij hebben bedacht om vraag en aanbod van diensten van en door consumenten rechtstreeks aan elkaar te koppelen. Een soort privé commerciële dienstverlening dus. Airbnb vormt een zware concurrent voor hotels en voor de Booking.coms. En trouwens, de Booking.coms van deze wereld vormen van zichzelf ook een voorbeeld van uitholling van macht van aanbieders, doordat ze tussen vraag en aanbod in gaan zitten! In de zorg kunnen dit soort initiatieven natuurlijk ook ontstaan. Op Marktplaats worden steeds meer diensten aangeboden.

Technologie helpt patiënt

Een andere door technologie gedreven trend is de mogelijkheid dat patiënten thuis hun eigen diagnoses kunnen uitvoeren, al of niet in combinatie met advies van een zorgaanbieder. Dan heb ik het niet alleen over de internetdokter. Maar er komen steeds meer apparaten om thuis metingen bij jezelf uit te voeren, soms met behulp van je smartphone. Dat kan je een fysiek bezoek aan een ziekenhuis besparen. En natuurlijk verschuiven er steeds meer handelingen naar de huisarts. Adviesbureau Arcadis voorspelt dat binnen 25 jaar 40 procent van de ziekenhuizen leegstaat.

Kies positie en wees creatief

Tien jaar na de ‘opgelegde’ marktwerking komt nu een nieuwe marktwerking tot stand. Zorgaanbieders zullen zelf hun positie moeten kiezen in dit nieuwe veld. Bedenk iets dat inspeelt op (latente) klantbehoeften, dat past bij het DNA van uw organisatie en waarmee u de concurrentie in de schaduw zet. Een klein, creatief idee in de eerste werkweek van januari 2016 kan al het begin zijn van een zeer succesvol, enerverend en inspirerend jaar. Misschien is uw Nieuwjaarsborrel een mooie gelegenheid om te praten over wat dat kan zijn.