Merkadvies

Alsem Strategie helpt u bij strategische marketingvragen

Focus

‘Op welke diensten moeten we ons vooral richten?’, ‘Zijn onze kernwaarden wel onderscheidend genoeg?”, ‘Wat moet onze positionering zijn?’, ‘Hoe kunnen we marketing beter organiseren?”, bij al dit soort strategische marketingvragen kan Alsem Strategie u helpen.

Bij onze trajecten maken we gebruik van verschillende modellen. De belangrijkste daarvan hebben we samengevat in een brochure die u hier kunt downloaden:

Brochure Zorgmarketingmodellen Alsem Strategie

Insights

Een adviestraject doen wij altijd samen met u. En bij voorkeur gebaseerd op voldoende kennis over hoe uw doelgroepen tegen u aankijken.  Voor de zorg werken we veel samen met ZorgfocuZ, gespecialiseerd in perceptie-onderzoek in de zorg.

Meer informatie

Enkele voorbeeldcases

Alliade is een grote zorgaanbieder in Friesland. Voor Alliade hebben we een adviestraject uitgevoerd met betrekking tot de portfolio van de diverse merken die Alliade op de markt brengt.

 

Voor ZINN zijn door ZorgfocuZ diverse onderzoeken onder stakeholders uitgevoerd. Samen met AlsemStrategie zijn de resultaten hiervan in enkele interactieve sessies vertaald in een strategisch marketingadvies als ook in een advies over de organisatie van marketing in de zorgorganisatie.

 

Voor de Zorggroep Groningen is een in-company Masterclass Zorgmarketing uitgevoerd. Onder leiding van AlsemStrategie zijn vervolgens diverse, kwantitatieve onderzoeken onder clienten gehouden en zijn deze vertaald in strategische merkadviezen.

 

Voor Isala zijn documentstudies uitgevoerd voor verschillende afdelingen/specialismen (RVE’s), en zijn deze vertaald in het format van een SWOT-analyse. De insights zijn in interactieve sessies met artsen en management vertaald in concrete marketingacties.

 

Voor Brabantzorg en Brabant Wonen is onderzoek uitgevoerd onder potentiële clienten naar de behoefte aan ouderenvoorzieningen. Op grond van de verkregen insights zijn in enkele interactieve sessies met beide organisaties concrete diensten ontwikkeld.

 

Voor Topaz in Leiden zijn samen met ZorgfocuZ een aantal kwalitatieve onderzoeken uitgevoerd onder bestaande en potentiële clienten. Vervolgens zijn in enkele sessies adviezen tot stand gekomen over kernwaarden en  positionering. In vervolgtrajecten zijn aanvullende in company masterclasses georganiseerd met het middenmanagement om een nog betere implementatie van de strategische keuzes mogelijk te maken.

Over ZorgfocuZ

ZorgfocuZ is een onderzoeksbureau met de focus op advies. Ze bieden praktische dienstverlening vanuit een gedegen, wetenschappelijke basis.

Meer over ZorgfocuZ

Klanten