Bestuurder Damen in Masterclass: “Marketing steeds belangrijker.”

In de eerste module van de Masterclass Zorgmarketing zijn de 7 deelnemers intensief met de eigen problematiek begonnen. Daarnaast gaf Eelco Damen, bestuurder van Cordaan, zijn visie op marketing in de zorg. En dat wordt, aldus Damen, steeds belangrijker. Zowel ‘impliciet’ vanuit de marketinggedachte, als expliciet in zichtbare keuzes. Zo is het hebben van een heldere visie op de zorgomgeving key. Damen zag jaren geleden ook al dat de ouderenzorg in Nederland onhoudbaar was en voorspelde toen al de -voor die tijd- ondenkbare ‘opheffing’ van verzorgingstehuizen. Naast een visie is het inspelen op klantwensen en verschillende culturen steeds belangrijker. Cordaan kiest ook bewust een heldere merkstructuur en besteedt veel aandacht aan een open en steeds creatievere communicatie.

Eelco Damen in Masterclass Zorgmarketing

Eelco Damen in Masterclass Zorgmarketing